ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΝΚ

        ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΤΤΑΡΑ ΝΚ (CD56)                                   

       ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ NK (CD57)                                                

 ΥΛΙΚΟ: ΒΙΟΨΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ (PIPELLE), ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ, ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΒΟΛΗΣ, ΙΣΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ

 


 

    ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ  (ER, PR)   

    HER2 (C-erbB2)

    ER, PR, HER2, p53, ki-67

 

 

ΥΛΙΚΟ: ΒΙΟΨΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ, ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ, ΩΟΘΗΚΩΝ κλπ. ΙΣΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ