ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (HPV)  ΜΕ PCR           

  ΥΛΙΚΟ: Εναιώρημα κολπικών ή τραχηλικών κυττάρων, βιοψία, ιστός σε παραφίνη

  


  

ΙΟΣ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV) ΜΕ PCR    

 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV) ΜΕ PCR

 

ΙΟΣ EPSTEIN-BARR (EBV) ΜΕ PCR 

 

ΙΟΣ VZV ΜΕ PCR 

 

ΙΟΣ HHV6 ΜΕ PCR 

 

ΙΟΣ HHV8 ΜΕ PCR 

 

PARVOVIRUS B19 ΜΕ PCR 

 

 ΥΛΙΚΟ: Εναιώρημα κολπικών / τραχηλικών κυττάρων, ιστός περιόδου,

             βιοψία ενδομητρίου, τμήμα πλακούντα, σπέρμα,  μητρικό γάλα, ούρα, ιστοί σε κύβους παραφίνης