ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ KRAS (CE/IVD)

Απαιτούμενο δείγμα: Μπλόκ παραφίνης εκ του καρκινώματος, ή

                                     3-6 τομές  των 10 μM εκ του καρκινώματος σε φιαλίδιο eppendorf

                                      Αντίγραφο ιστολογικής εξέτασης

Χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεως: 3-4 εργασιμες ημέρες.

Μέθοδος: Real-Time PCR

Κωδικόνια: 12-13-61

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ NRAS (CE/IVD)

Απαιτούμενο δείγμα: Μπλόκ παραφίνης εκ του καρκινώματος, ή

                                     3-6 τομές  των 10 μM εκ του καρκινώματος σε φιαλίδιο eppendorf

                                      Αντίγραφο ιστολογικής εξέτασης

Χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεως: 3-4 εργασιμες ημέρες.

Μέθοδος: Real-Time PCR

Εξόνια: 2-3-4

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ BRAF  (CE/IVD)

Απαιτούμενο δείγμα: Μπλόκ παραφίνης εκ του καρκινώματος, ή

                                     3-6 τομές  των 10 μM εκ του καρκινώματος σε φιαλίδιο eppendorf

                                     Αντίγραφο ιστολογικής εξέτασης

Χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεως: 3-4 εργασιμες ημέρες.

Μέθοδος: Real-Time PCR

Κωδικόνιο: V600E

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ EGFR (CE/IVD)

Απαιτούμενο δείγμα: Μπλόκ παραφίνης εκ του καρκινώματος, ή

                                     3-6 τομές  των 10 μM εκ του καρκινώματος σε φιαλίδιο eppendorf

                                     Αντίγραφο ιστολογικής εξέτασης

Χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεως: 3-4 εργασιμες ημέρες.

Μέθοδος: Real-Time PCR

Εξόνια: 18-19-20-21

 

HER2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΜΕ FISH (IVD/FDA)

Απαιτούμενο δείγμα: Μπλόκ παραφίνης εκ του καρκινώματος, ή

                                     2 τομές  των 5 μMεκ του καρκινώματος σε πλακίδια   superfrostplus

                                    Αντίγραφο ιστολογικής εξέτασης

Χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεως: 3-4 εργασιμες ημέρες.