ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΠΡΑΝΟΥ

  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 

4/2003 - 11/2011                Διευθυντής τμήματος Μοριακής Ιστοπαθολογίας

                                            Μαιευτικού και Χειρουργικού κέντρου ΜΗΤΕΡΑ

 2/99 - 3/2003                     Υπεύθυνος Μονάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας ΝΓΝ Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ

 2/90 - 11/97                       Παθολογοανατομικό Τμήμα ΔΘΚΑ ''ΥΓΕΙΑ'', υπεύθυνος ανοσοϊστοχημικών   

                                             και μοριακών τεχνικών 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 

Πανεπιστημιακές σπουδές:

Ιατρική: Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1976-1983)

Βιολογία: Βιολογική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1984-85)

Ειδίκευση:

 Παθολογική Ανατομία, Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (1985-89)

 

Μεταπτυχιακές σπουδές

Διδακτορική διατριβή με θέμα:

Μελέτη αντιγόνων των  βασικών   μεμβρανών  σε in situ  και  διηθητικά καρκινώματα μαστού με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους. Ιατρική   Σχολή  Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1993, Βαθμός “Άριστα” .

Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: Εφαρμογή της τεχνικής in situ Αλυσιδωτη Αντίδραση Πολυμεράσης (in situ PCR)  στην  ανίχνευση ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων 16 και 18 σε  ενδοεπιθηλιακές  νεοπλασίες,  καρκινώματα   και  φυσιολογικό  επιθήλιο τραχήλου μήτρας.  Σύγκριση με τα ευρήματα της τεχνικής  του in situ υβριδισμού.   Υπότροφος στον τομέα των επιστημών υγείας, στο 1ο πρόγραμμα  του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την ανάπτυξη της μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα (1997-98).

 

Μετεκπαίδευση-εξειδίκευση στις μοριακές και ανοσοϊστοχημικές τεχνικές

Μοριακή Ιστοπαθολογία : ‘‘Molecular  Pathology Practicum’’, College of American

                                                 Pathologists, Los Angeles - University of Southern California, USA. 1996

In situ PCR:                             Theoretical and practical training in the in situ PCRtechnique in the Department  

                                                 of Pathology, University of Uppsala, Sweden (September 1995)      

Image Analysis:                      Training in Image Analysis System, Leiden, Holland (April 1993)

Ιmmunohistochemistry:         Training in immunohistochemical techniques in the Institute of 

                                                 Pathology, Homburg/Saar, Germany.   (July-August,1986)

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

57 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

23 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Συμμετοχή στην συγγραφή δύο διεθνών και 11 Ελληνικών βιβλίων-εκδόσεων

16 βραβεία σχετικά με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια

Παρουσιάσεις σε 36 διεθνή και 53 Ελληνικά συνέδρια

Κριτής σε 5 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 1 Ελληνικό περιοδικό

Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ποιοτικού ελέγχου του College of American Pathologists για τις μεθόδους του in situ υβριδισμού, κυτταρομετρίας και ανοσοϊστοχημείας (1994-1997).

 Συμμετοχή σε  διεθνή πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της τεχνικής του χρωμογόνου in situ υβριδισμού (CISH) στον έλεγχο του γονιδίου HER2 στον καρκίνο του μαστού (2007).