ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

 

SET 1

FV Leiden (G1691A; R506Q)

FII G20210A(Prothrombin)

 

SET 2

FV Leiden (G1691A; R506Q)

FV HR2 (H1299R)

FII G20210A (Prothrombin)

 

SET 3

FV Leiden (G1691A; R506Q)

FII G20210A (Prothrombin)

MTHFR->677

MTHFR->1298

PAI-1(-675-4G/5G)

GPIa C807T

 

SET4

FV Leiden (G1691A; R506Q)

FV HR2 (H1299R)

FII G20210A (Prothrombin)

MTHFR->677

MTHFR->1298

FXIII V34L

GPIa-C807T

PAI-1(-675-4G/5G)

HPA-1(L33P-1a/1b)

b-fibr (-455 G>A)

APO-B(R3500Q)

APO-E(E2/E3/E4)

ACE (287 bp I/D)

 

ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  4 ml περιφερικού αίματος σε φιαλίδιο EDTA.

Το φιαλίδιο ληφθέντος αίματος μπορεί  να διατηρηθεί μέχρι 7 ημέρες σε ψυγείο  (40 C) μέχρι να αποσταλεί στο εργαστήριο.